Federatia Volum

Sprijin pentru voluntariat cu/pentru grupuri vulnerabile – Proiectul CIVCIL “Competent in volunteering, Competent in life”

Centrul de Voluntariat Cluj Napoca, împreună cu cei 6 parteneri din 3 țări: Slovacia, Croația și România anunță finzalizarea cu succes a proiectului CIVCIL ”Competent in Volunteering, Competent in Life”, proiect ce a urmărit creșterea calității muncii cu voluntaii ce aparțin diverselor grupuri vulnerabile.

Premisa de la care a pornit inițiativa partenerilor este că mulți tineri din Europa aparțin unor grupuri vulnerabile și au mai puține opțiuni de implicare activă în comunitatea în care trăiesc. Acești tineri cu oportunități reduse pot suferi din multe motive: pot fi dezavantajați fizic, mental, social sau geografic, pot fi șomeri, pot suferi de excluziune socială și au oportunități reduse sau inexistente de a pătrunde pe piața muncii. Ei se pot simți inutili, având doar o perspectivă restrânsă asupra vieții, pot avea stima de sine scăzută și niciun orizont de autodezvoltare.

De asemenea există organizații de voluntari care se confruntă cu probleme de gestionare a voluntarilor, și care nu își dau seama că există diferite categorii de tineri care se pot implica în voluntariat și pot contribui în comunitate. Pe de o parte există temeri din partea tinerilor vulnerabili de a deveni voluntari, iar pe de altă parte există prejudecăți, obstacole de infrastructură și management, chiar și inconștiență, din partea organizațiilor de voluntari, cu privire la implicarea acestora.

Pe perioada celor 24 de luni de proiect, cele 6 organizații implicate în proiect (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovacia, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií – Slovacia, Volonterski centar Osije – Croația, Citizens Democratic Initiative Project – Croația, Liceul Pedagogic Gheorghe Sincai Zalau – România și organizația noastră Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca) au realizat trei instrumente utile, gratuite și ușor de folosit de către organizații și coordonatori implicați în gestionarea voluntarilor aparținând grupurilor vulnerabile. Acestea sunt:

Toate cele 3 materiale prezentate mai sus pot fi consultate la linkurile de mai sus, sau pot fi solicitate în format PDF la adresa cluj@voluntariat.ro. În curând ele vor  fi disponibile și pe pagina web a Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca.

——————————————–
Proiectul internațional CIVCIL “Competent in volunteering, Competent in life” a fost finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Parteneriate Strategice și a obținut următoarele rezultate:

  • includerea a 75 de tineri din grupuri vulnerabile din Croația, România și Slovacia în diverse activități de voluntariat contribuindu-se astfel la integrarea lor în comunitate,
  • recunoașterea competențelor și abilităților dobândite prin voluntariat și creșterea dezirabilității la angajare a tinerilor voluntari vulnerabili,
  • informarea asupra uneltelor de recunoaștere și validare a abilităților și competențelor dobândite prin voluntariat deja existente în Europa,
  • pregătirea a 36 de coordonatori de voluntari din toate țările partenere în domeniul managementului voluntarilor vulnerabili,
  • crearea de materiale de training și dezvoltarea unui training personalizat pentru managerii/coordonatorii de voluntari care lucrează cu tineri din grupuri vulnerabile,
  • crearea site-ului web www.civcil.eu, care oferă informații cu privire la uneltele deja existente de recunoaștere și validare a competențelor dobândite prin voluntariat în Europa, și
  • crearea/îmbunătățirea uneltelor online de recunoaștere și validare a competențelor dobândite prin voluntariat în țările partenere.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați pagina proiectului www.civcil.eu, sau să le solicitați la adresa cluj@voluntariat.ro, persoană de contact Nicoleta Chiș-Racolța.