Federatia Volum

Asociaţia Young Initiative lansează proiectul “Management sustenabil în sectorul nonprofit din România”

COMUNICAT DE PRESĂ

Inovație și instrumente pentru dezvoltarea ONG-urilor românești, cu fonduri nerambursabile

Asociaţia Young Initiative, alături de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Federaţia VOLUM, anunță implementarea proiectului „Management sustenabil în sectorul nonprofit din România”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, în perioada martie 2015 – aprilie 2016. Astfel, pe perioada celor 14 luni, se urmăreşte creșterea capacității și sprijinirea ONG-urilor românești în procesul acestora de profesionalizare a practicilor manageriale și de sustenabilizare a organizației.

Cu un buget total de 60.220 euro, proiectul va avea ca punct central înfiinţarea primului Centru pentru Managementul Organizaţiilor Nonprofit (CMON) din România în cadrul Academiei de Studii Economice din București, alături de crearea unui curs online inovativ în format „open education”, destinat managerilor de ONG-uri, cu precădere. În plus, în cadrul CMON va funcționa și prima bibliotecă dedicată exclusiv sectorului neguvernamental, cu peste 100 de titluri, majoritatea greu accesibile în România. Crearea şi gestionarea centrului amintit va da ocazia oricărei organizaţii non-guvernamentale din România să aibă acces atât la resursele legate de management (titlurile disponibile din bibliotecă, workshop-urile şi training-urile organizate), cât şi să deţină o apartenenţă înregistrată (ţinând cont de faptul că orice persoană din grupul-țintă va putea deveni în mod gratuit membru CMON prin înscriere electronică).

Cursul interactiv în format MOOC (Massively Open Online Course) va fi centrat pe formarea de competenţe pentru managementul unei organizaţii non-profit, iar în urma acestuia vor exista cel puţin 100 de beneficiari absolvenţi. Sustenabilitatea acestui curs va fi realizată apoi prin includerea acestuia în oferta permanentă de servicii a ASE Bucureşti, oferit împreună cu Asociația Young Initiative, consolidând în acest fel parteneriatul dintre organizațiile non-guvernamentale și mediul universitar. Concomitent cu cele două mari direcţii de dezvoltare, vor fi oferite servicii de formare şi consultanţă în domeniul recrutării, selecţiei şi managementului voluntarilor, precum şi al schimbului de bune practici  în regim de peer-to-peer learning la nivelul  managementului organizațiilor non-profit, pentru un număr de 45 de ONG-uri din România. Astfel, 90 de manageri de ONG-uri din România vor beneficia de 6 cursuri de formare și 6 seminarii dedicate schimbului de bune practici.

Ulterior, CMON va funcționa ca o platformă unde ONG-urile vor putea organiza propriile evenimente gratuit, beneficiind de o sală complet dotată, răspunzând astfel la nevoia organizațiilor mici de spații pentru derularea de activități socio-educaționale pentru beneficiarii acestora.

Problemele la care vine să răspundă acest proiect ţin în principal de lipsa unor mijloace, resurse, know-how şi surse de profesionalizare a managementului ONG-urilor din România. Amintim aici datele prezentate în Atlasul Economiei Sociale, din 2014, prin care menţionează că la nivelul anului 2012 aproape 70% dintre ONG-uri nu aveau niciun salariat, fapt ce reprezintă o ameninţare considerabilă la adresa sustenabilității organizaţiilor non-profit. Mai mult, 10% din ONG-urile românești dispar anual. În acest context,  CMON își propune să contribuie la consolidarea sectorului non-profit din România, oferind instrumentarul managerial profesionist care să permită o creştere şi o dezvoltare durabilă a organizaţiilor.

Nu în ultimul rând, CMON va facilita şi va asigura contactul permanent între manageri ai ONG-urilor, foşti sau viitori cursanţi, astfel încât aceştia vor putea să păstreze constant legătura şi să dezbată, oricând au nevoie, diverse situaţii manageriale întâlnite. După finalizarea proiectului, beneficiarii vor putea participa în continuare la seminariile și evenimentele organizate, unde vor putea propune teme de dezbatere şi vor putea compara modalităţile de implementare a soluţiilor teoretice prezentate în cadrul organizaţiilor conduse.

Asociația Young Initiative va publica periodic informații referitoare la parcursul implementării proiectului pe site-ul său www.younginitiative.org și pe pagina de Facebook.

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului de presă. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.
Mai multe detalii:
Răzvan-Victor Sassu, manager proiect, razvan.sassu@younginitiative.org, 0040 727 334 743
Eliza Vaş, asistent relaţii publice şi comunicare, eliza.vas@younginitiative,org, 0040 722 343 302
Despre Asociaţia Young Initiative
Asociaţia Young Initiative (AYI) este o organizaţie non-profit, înfiinţată în 2009, care le oferă copiilor şi tinerilor instrumentele educaţionale necesare pentru a se dezvolta personal şi profesional, astfel încât să contribuie eficient la construirea României de mâine.

 

antet_eea_grants_si_fondul_ong_pagina_proiecte

 

Sigla ASE logo-ayi