Federatia Volum

Structura

Membrii Federației VOLUM sunt persoane juridice române care lucrează cu voluntari sau sprijină dezvoltarea voluntariatului, care funcționează cu respectarea legislației în vigoare și care aderă la statutul și valorile Federației VOLUM.

Federația VOLUM are două tipuri de membri: membri deplini și membri asociați. Membrii deplini sunt organizații neguvernamentale fără scop patrimonial care lucrează cu voluntari sau care sprijină dezvoltarea voluntariatului. Membrii asociați sunt organizații care lucrează cu voluntari sau care sprijină dezvoltarea voluntariatului care nu pot sau nu doresc să devină membri deplini, instituții de învățământ și cercetare cu interes și programe în domeniul voluntariatului și instituții publice descentralizate care lucrează cu voluntari.

Partenerii Federației VOLUM pot fi companii care susțin sau inițiază proiecte de voluntariat, autorități publice locale, regionale, naționale și internaționale cu interes în domeniul voluntariatului, alte entități cu interes în domeniul voluntariatului care nu doresc sau nu se pot încadra în categoria membrilor deplini sau asociați așa cum sunt acestea definite în prezentul statut.

Organele de conducere ale Federației sunt Adunarea Generală și Consiliul Director. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Federației VOLUM format din toți membrii și se reunește în sedința ordinară o dată pe an. Consiliul Director al Federației este ales de către Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani și este format din 5 membri, Președintele și Vicepreședintele federației. Consiliul Director se reunește trimestrial și/ori de câte ori este necesar.

Membrii Consiliului Director al Federației VOLUM aleși prin vot cu ocazia Adunărilor Generale din 2016 și 2018 sunt:

  • Oana Moșoiu (Asociația pentru Educație și Știință Kleine Schule) – Președinte Federația VOLUM
  • Gabriel Măgurianu (Fundaţia de Sprijin Comunitar, Bacău)
  • Liana Naum (Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului, Constanța)
  • Beatrice Manea (Fundația Hospice Casa Speranței, Brașov)
  • Cristina Damian (United Way România)
  • Adina Manea (Fundația Tineri pentru Tineri)
  • Răzvan Sasu (Asociația Young Initative)