Federatia Volum

Cursuri de acreditare ANC – Inspector/Specialist SSM pentru membrii Federației VOLUM

Federația VOLUM, împreună cu Asociația Română pentru Securitate și Sănătate în Muncă – ARSSM, organizează, în perioada 4-8 iulie, cursuri de acreditare în domeniul SSM pentru reprezentanți ai organizațiilor membre.

Odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a voluntariatului 78/2014, organizațiile care implică voluntari sunt obligate să ofere protecție tuturor voluntarilor, conform Legii securității și sănătății în muncă 319/2006 pentru toate activitățile desfășurate cu aceștia. Potrivit acestei legi, instruirea in domeniul SSM pentru voluntari poate fi realizată de către persoane acreditate în domeniul securității și sănătății în muncă – lucrători desemnați sau servicii externe de prevenire și protecție. În contextul în care aceste cursuri de protecția muncii sunt contra cost, la fel și acreditarea ca inspector în domeniul SSM, organizațiile care implică voluntari se afla în dificultatea de a realiza aceste cursuri devenite obligatorii.

Prin intermediul proiectului Cartea de Identitate a Voluntariatului – Calitate, Impact, Valoare, Federația VOLUM își dorește să asigure o rețea națională de experți SSM, care pot oferi aceste servicii pro-bono, în cadrul organizațiilor din care fac parte și în cadrul organizațiilor din zona lor de activitate.

Membrii rețelei vor fi selectați în baza formularului de înscriere de aici. Se va crea o comisie de selecție formată din 3 persoane: 1 membru din cadrul Biroului Executiv al Federației VOLUM, 1 membru din Consiliul Director și 1 membru din partea ARSSM. Comisia va selecta înscrierile primite în baza unor criterii precum:

 • Disponibilitatea de a participa la cursul de formare și de a acorda asistență gratuită la cerere ONG-urilor la nivel local
 • Să fie angajat, colaborator sau voluntar în cadrul unei organizații membre VOLUM – Comisia va solicita un document justificativ
 • Sa aibă experiență de minimum 1 an în lucrul cu voluntarii
 • Este preferabil ca participanții să fi urmat cel puțin o formă de studii de profil real (liceu și/sau facultate)
 • Disponibilitatea de a participa în cadrul evenimentului de lansare a acestei rețele (organizat în perioada 20-21 iulie, în București)
 • Disponibilitatea de a facilita organizarea a unuia dintre 25 de evenimente locale pentru diseminarea disponibilității membrilor rețelei în fiecare regiune și pentru informarea cu privire la necesitatea și importanța cursurilor de protecție și siguranță în activitățile de voluntariat, împreună cu Biroul Executiv al Federației VOLUM.

Atribuțiile membrilor acestor rețele vor fi cuprinse în cadrul unui acord de colaborare între experții ARSSM și Federația VOLUM.

În urma absolvirii cursului de acreditare, participanții vor dobândi competențele necesare:

1. Pentru ocupația de Specialist in domeniul SSM (studii superioare)

 • Dezvoltarea profesională
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Organizarea activității de prevenire și protecție
 • Promovarea unei culturi  pozitive de sănătate și securitate
 • Stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate
 • Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă
 • Asigurarea echipamentelor individuale de protecție
 • Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului
 • Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
 • Monitorizarea aspectelor de securitate și sănătate în muncă
 • Coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate

2. Pentru ocupația Inspector în domeniul SSM (studii medii)

 • Dezvoltarea profesională
 • Planificarea activității proprii
 • Realizarea activităților de prevenire și protecție
 • Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă
 • Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității sănătății în muncă
 • Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

Autorizație:

Cursul este autorizat de ANC astfel:

 • Inspector SSM (pentru absolvenți de studii medii): Nr. B-0004962/09.09.2011
 • Specialist SSM (pentru absolvenți de studii superioare): Nr. B-0004963/09.09.2011

Tip atestare: “Certificat de absolvire” pentru ocupația de Inspector / Specialist în domeniul securității si sănătății în muncă, emis de MMFPSPV si MEN – conform N.M. de aplicare a prevederilor OG nr. 129 / 2000 si a Legii 375 / 2002 republicată.

Programul de formare profesională constă într-un număr total de 84 ore și cuprinde 5 zile pentru partea teoretică, a câte 8 ore/zi. Pentru certificare, participanții vor trimite copii după următoarele documente:

 • Carte de Identitate
 • Certificat de Naștere
 • Diplomă ultimele studii absolvite
 • Certificat de Căsătorie (în cazul în care participantul și-a schimbat numele)

Locul de desfășurare: București

Număr de locuri / curs: 25

Program:

 • 4-8 iulie, între orele 10:00 – 18:00 – cursuri SSM
 • 20-21 iulie, examen, eveniment de lansare a rețelei de experți SSM

Înscriere/Contact:

Participarea în cadrul cursului se va putea face în limita a 1 persoană/organizație. Vă rugăm să completați formularul până la data: 21 iunie (inclusiv).

Pentru training, Federația VOLUM acoperă costurile de transport și de cazare pentru cei 25 de participanți, precum și meselor de pe parcursul trainingului, examenului și evenimentului de lansare. Cina nu este asigurată.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la adresa florentina.chiru@federatiavolum.ro (Florentina CHIRU, Coordonator PR & Comunicare Externă) și telefonic la 0758 318 776.

Proiectul „Cartea de Identitate a Voluntariatului – Calitate, Impact si Valoare” este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România (http://www.fondong.fdsc.ro) și implementat de Federația VOLUM (http://www.federatiavolum.ro/) în parteneriat cu Asociația TechSoup România (https://www.techsoup.ro/).

Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.