Federatia Volum

Federația VOLUM angajează Manager Financiar

Căutăm coleg/colegă care să se alăture echipei Federației VOLUM și care împreună cu noi să facă auzită mișcarea de voluntariat din România. Dacă cifrele și tabelele nu sunt o problemă pentru tine, dacă bugetele și rapoartele financiare îți sunt familiare, te invităm să afli mai multe despre ceea ce ne dorim de la noul nostru Manager Financiar.

Activitatea Echipei (Biroul Executiv) la care vrei să te alături se desfășoară în București, iar jobul este unul full time, remunerat.

Responsabilitățile postului:

• Preluarea și verificarea documentelor justificative, îndosarierea, xeroxarea și înregistrarea lor în format fizic și Excel;
• Dezvoltarea rapoartelor lunare financiare periodice, sub îndrumarea Directorului Executiv;
• Verificarea documentelor financiare după înregistrarea de către firma de contabilitate;
• Retrageri de numerar și efectuare de plăți din casierie;
• Realizarea arhivelor financiare ale Federației;
• Analiza datelor financiare și dezvoltarea rapoartelor financiare;
• Revizuirea documentelor fiscale și nefiscale ale Federației;
• Realizarea documentației necesare în vederea realizării achizițiilor directe și publice competitive;
• Participă la întâlnirile de planificare bugetară la solicitarea Directorului Executiv și la alte întâlniri de lucru;
• Răspunde de achiziționarea consumabilelor și inventarul acestora precum și a altor mijloace fixe și mobile ale Federației.
Căutăm un coleg/colegă care să aibă fie/aibă:

• Ambițios(ă), energic(ă) și determinat(ă), cu dorința de a face o diferență
• Absolvent(ă) de studii superioare;
• Experiență într-o poziție similară (preferabil în ONG) de minim 2 ani;
• Experiență în gestionarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
• Experiență în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point);
• Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
• Capacitatea de a prioritiza sarcinile și de a respecta termenele limită;
• Capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute;
• Persoană proactivă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultate, cu abilități organizatorice;
• Bună cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);
• Reprezintă un avantaj acreditarea ca Expert Contabil.

Federația VOLUM pune la dispoziție:

• Oportunitatea de a contribui la activități provocatoare într-una din cele mai mari Federații din România;
• Mediu de lucru atractiv, echipă tânără și dinamică;
• Sarcini diverse și stilul de lucru independent;
• Salariu aliniat la oferta din sectorul neguvernamental, conform responsabilităților menționate;
• Posibilitatea de a lucra într-o echipă a cărei viziune este aceea a unei societăți românești în care voluntariatul este o mișcare acceptată, susținută și recunoscută pentru contribuția sa la coeziunea, incluziunea și solidaritatea socială.
• Posibilitatea de formare și instruire atât în traininguri naționale cât și internaționale;
• Telefon, laptop și acces la Internet;
• Oportunități de networking în mediul business și ONG din București/România.

Dacă te regăsești în cele de mai sus și vrei să faci parte din echipa VOLUM, te invităm să trimiți un CV însoțit de o scrisoare de motivație (aceasta reprezintă un document separat, anexat) până la data 5 aprilie, ora 23.59, pe adresa de e-mail florentina.chiru@federatiavolum.ro. Vă rugăm să menționați în subiectul mesajului: Angajare Manager Financiar.

Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și al egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Interviurile vor avea loc în perioada 11-19 aprilie 2016. Pentru detalii suplimentare puteți suna la: 0758318776 (Florentina CHIRU– Coordonator PR & Comunicare externă, Federația VOLUM).