Federatia Volum

Construim împreună Ghidul de Măsurarea impactului economic și social al voluntariatului

În perioada iulie 2015 – martie 2016 Federația VOLUM, cu sprijinul experților cooptați în cadrul grupui de lucru coordonat, a demarat un proces unic în România, un proces de creare a unui sistem de măsurare a impactului social și economic pe care voluntariatul îl are în România. Acest demers are ca scop întărirea capacității ong-urilor pentru măsurarea impactului programelor și a activităților de voluntariat în rândul organizațiilor care implică voluntari din România.
În demersul de creare a unui ghid de măsurare a impactului ne-am propus să utilizăm metode propuse prin modelul ILO pentru organizații care implică voluntari, din România. Scopul acestei inițiative este furnizarea de date la nivel național cu privire la impactul activităților de voluntariat la nivel personal, comunitar și social, în domeniile în care se desfășoară. Grupul de lucru coordonat de federația VOLUM pentru crearea sistemului menționat va prelua și adapta de asemenea metode propuse de Organizația Mondială a Muncii în ”Manualul de măsurare a activităților de voluntariat”, utilizând criterii cantitative precum măsurarea numărului de voluntari din organizație și al orelor de voluntariat, și criterii calitative precum tipul activității (încadrarea ocupațională) și tipul industriei în cadrul căreia a fost făcută activitatea și caracteristicile acesteia.

Construim ÎMPREUNĂ!
Un pas în realizarea ghidului de măsurare a impactului activităților de voluntaria este consultarea organizațiilor care implică voluntari cu privire la acest aspect. În acest pas vă invităm să completați chestionarul pe care îl regăsiți AICI

Acest chestionar este un demers de documentare preliminară asupra practicilor de management și evaluare a muncii voluntarilor în cadrul organizațiilor din România.

Pe baza acestor informații Federația VOLUM va genera pentru un instrument de evaluare a impactului voluntariatului și un ghid metodologic despre modul de utilizare a instrumentului în propria organizație.
Ajutorul vostru în această etapă este unul esențial în construirea unui instrument util și usor de folosit de către comunitatea ONGurilor din România, adaptat nevoilor și stadiului de dezvoltare organizațională a viitorilor utilizatori ai instrumentului.
Vom utiliza informațiile colectate de la respondenți doar în scopul de a agrega o imagine de ansamblu asupra celor mai frecvente situații și practici de management al voluntarilor din România.
Elaborarea ghidului de măsurare a impactului

Ghidul va fi prima resursă de acest tip din România și va pune la dispozitia organizațiilor care lucrează cu voluntari instrumente și modele de măsurare a impactului personal și comunitar cu valoare socială utilizând scale multiple. Grupul de lucru va adapta ghidul situației social-economice din România și dezvolta un intrumentar aplicabil în cazul României. Realizarea ghidului este un prim pas spre studierea impactului organizațiilor care mobilizează voluntari în România, și deci a voluntariatului în general.

Sesiuni de îndrumare în utilizarea ghidului de măsurarea impactului
În aprilie 2016 Federația VOLUM, împreună cu experții cu care colaborează în acest demers, va organiza 3 sesiuni de lucru și instruire pe utilizarea ghidului de măsurarea impactului destinate a 100 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din România, cu precădere coordonatorilor de voluntari dar nu numai. Acestea sunt programate astfel:
5 aprilie –  București, Seminar de Prezentare și aplicare a Ghidului de Măsurarea Impactului Voluntariatului (1)
11 aprilie –  București, Seminar de Prezentare și aplicare a Ghidului de Măsurarea Impactului Voluntariatului (2)
15 aprilie –  București, Seminar de Prezentare și aplicare a Ghidului de Măsurarea Impactului Voluntariatului (3)

Apelul pentru înscriere se va face public în curând.

Nu în ultimul rând, pe 21 aprilie va avea loc la București Conferința Națională cu tematica Măsurarea Impactului Voluntariatului – social și economic. Conferința va reuni 100 de reprezentanți ai ONG-urile  din România, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice și companiilor care vor oferi o viziune clară asupra măsurării impactului activităților de voluntariat din punct de vedere economic și social la toate nivelurile. Vom reveni cu detalii despre acest eveniment în cel mai scurt timp.

Acest demers se realizeaza in cadrul proiectul Cartea de Identitate a Voluntariatului – Calitate, Impact și Valoare este este finantat prin Granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG în Romania. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.

antet_eea_grants_si_fondul_ong_pagina_proiecte