Federatia Volum

Harta Voluntariatului în România

Prezentare Proiect

Prezentare proiect Voluntariatul Prinde VOLUM

Proiectul ”Harta Voluntariatul în România” derulat de Federația VOLUM în perioada 1 iulie 2014 – 28 februarie 2016, este un proiect finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG (www.fondong.fdsc.ro) în România, cu suma de 72, 454.36 Euro . ”Harta Voluntariatul în România”este o inițiativă cros-sectorială de încurajare și promovare a voluntariatului la nivel național indiferent de vârstă ca și valoare a cetățeniei active, și pilotarea, implementarea și validarea oficială a unui sistem național de recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat. Necesitatea sa vine din nevoia recunoașterii oficiale a voluntariatului ca experiență profesională și din inexistența unei platforme naționale de corelare a cererii cu oferta de voluntariat în întreaga țară.

Cadrul legal pentru voluntariat în România a fost până anul acesta reglementat prin legea 195/2001, care prezenta unele neclarități și sincope, nefiind aliniată contextului european de voluntariat. Astfel, în perioada 2010-2012 Federația VOLUM împreună reprezentanți ai sectorului neguvernamental, ai sectorului public și celui privat au derulat numeroase consultări publice la nivel național în legătură cu un proiect legislativ pentru realizarea unei noi legi a voluntariatului. Datorită eforturilor de advocacy depuse de VOLUM și membrii săi, noul proiect legislativ a intrat în vigoare pe data de 25 iulie 2014 și presupune respectarea următoarele modificări majore:

 • Obligativitatea contractului de voluntariat realizat în formă scrisă care reglementează relația dintre voluntar și organizația-gazdă
 • Recunoașterea voluntariatului ca experiență profesională
 • Implementarea unui sistem de certificare a competențelor dobândite prin voluntariat, prin acordarea de către organizația gazdă a unui
 • certificat de voluntariat care să specifice cunoștințe și abilități dezvoltate, la cererea voluntarului

Activitatea de zi cu zi în sectorul neguvernamental românesc relevă câteva probleme importante ale mișcării de voluntariat precum:

 • lipsa implicării românilor în activități de voluntariat datorită promovării reduse a conceptului de voluntariat, a beneficiilor aduse de acesta precum și a oportunităților de voluntariat la nivel național
 • lipsa recunoașterii oficiale a voluntariatului ca experiență profesională datorită interesului redus manifestat în ultimii ani de autoritățile naționale de a introduce voluntariatul pe agenda publică
 • lipsa cuantificării abilităților dobândite prin voluntariat și a măsurării impactului acestor abilități pe piața muncii, datorită inexistenței unui sistem național de recunoaștere și certificare a acestor competențe
 • corelarea redusă dintre cererea și oferta de voluntariat la nivel național datorată capacității reduse a organizațiilor neguvernamentale de a promova eficient astfel de oportunități.

Pentru soluționarea aspectelor menționate mai sus, Federația VOLUM și-a asumat implementarea Agendei Publice pentru Voluntariat în România 2012-2020, alături de partenerii săi – membri,  organizații neguvernamentale, instituții publice și companii. Pornind de la acest document programatic realizat în 2011 Anul European al Voluntariatului, Federația VOLUM a  inclus în proiect arii majore de intervenție în domeniul Voluntariatului:

 • Îmbunătățirea și armonizarea cadrului legislativ pentru voluntariat
 • Îmbunătățirea mecanismelor de gestionare a cererii și ofertei de voluntariat
 • Recunoașterea voluntariatului ca experiența profesională
 • Dezvoltarea unui sistem de recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat
 • Creșterea gradului de recunoaștere a valorii voluntariatului
 • Creșterea calității lucrului cu voluntarii

Pentru a afla care sunt rezultatele pe care ni le propunem prin proiectul Harta Voluntariatului în România, vă invităm să consultați prezentarea de aici.

Proiectului Harta Voluntariatului în România este finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

 

antet_eea_grants_si_fondul_ong_pagina_proiecte