Federatia Volum

Proiect Pilot de Promovare ESC – Corpul European de Solidaritate

Proiect Pilot de Promovare a Corpului European de Solidaritate

mai 2017 – aprilie 2019

European Solidarity Corps sau Corpul European de Solidaritate este noua inițiativă a Uniunii Europene care le oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a-şi găsi locuri de muncă în propria țară sau în străinătate, pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa.

Detalii oficiale: https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_ro

Programul urmărește să construiască o societate mai inclusivă, să sprijine persoanele vulnerabile și să caute soluții la provocările cu care se confruntă comunitățile. În acest sens, reunește tineri care vor să învețe, să ajute și să se dezvolte. Programul este de interes pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, tineri adulți care vor să fie voluntari europeni, stagiari sau care caută un job în domeniul solidarităţii.

Pentru a face din această iniţiativă una de success, Uniunea Europeană o va integra într-o strategie mai amplă pentru crearea unui mediu propice voluntariatului şi a încurajării joburilor din domeniul solidarităţii. Această strategie include creşterea sustenabilităţii financiare a organizaţiilor care mobilizează voluntari, precum şi a organizaţiilor de support precum centrele de voluntariat. Totodată, se are în vedere alinierea tuturor actorilor publici şi privaţi în ceea ce priveşte oportunităţile de angajare în rândul tinerilor.

Detalii oficiale: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/spotlight-on-the-european-solidarity-corps-factsheet-december2016.pdf

Federaţia VOLUM – parte din proiectul pilot al European Solidarity Corps pentru România

Federaţia VOLUM face parte dintr-un consorţiu  de 32 de organizaţii şi instituţii publice din Italia, Spania, Belgia, Bulgaria şi Slovenia şi îşi propune în cadrul proiectului să valorifice experienţa sa de promotor al iniţiativei de recunoaştere a voluntariatului ca experienţă profesională şi de corelare a voluntariatului cu piaţa muncii, aducând experienţa sa în cadrul acestei initiative.

* În 14 iunie 2018, Federaţia VOLUM, singurul ONG din România implicat în pilotul acestui program european, a organizat un eveniment de promovare și clarificare despre Corpului European de Solidaritate, cu acces gratuit publicului interesat și specialiștilor din sectorul ONG, membri ai Federației VOLUM și nu numai. La sesiunea de informare au participat 40 de reprezentanți ai sectorului neguvernamental.

** Federația VOLUM promoveză informarea oficială despre ESC din partea EU, prin parteneriatul activ cu ANPDCEFP și echipa ESC din România.

În 2017 Comisia Europeană a decis finanţarea a 2 proiecte pilot realizate de consorţii din mai multe state membre, unul pentru Componenta Voluntariat și unul pentru Componenta Ocupaţională (prezentul proiect). Ambele proiecte se desfăşoară în perioada mai 2017- aprilie 2019.

Proiectul pilot dedicat Componentei Ocupaţionale are ca scop pilotarea şi implemetarea unei scheme de mobilitate focusată pe creşterea şi îmbunăţăţirea mobilității job-urilor dedicate tinerilor în căutare de locuri de muncă în Europa în domeniul solidarităţii şi incluziunii sociale.

Proiectul pilot îşi propune să implementeze o schemă de mobilitate de locuri de muncă dedicate tinerilor în domeniul solidarităţii (Sănătate, Educație, Integrare Socială și Muncă în domeniul Social, Urgențe și Mangementul Dezastrelor, Ajutor cu Hrană, Protecția Mediului), inovaţiei sociale şi a incluziunii sociale, răspunzând nevoilor angajatorilor din domeniu. Principalul obiectiv este de a oferi suport tinerilor în obţinerea primului lor job în domeniul solidarităţii, în dezvoltarea profesională şi în construirea carierei pe care şi-o doresc.

Totodată, această schemă are şi rolul de a creşte participarea tinerilor în zona solidarităţii, cu respect pentru drepturile omului, demnitatea umană şi accesul egal la oportunităţi şi resurse.