Federatia Volum

Voluntariatul prinde VOLUM în România prin două proiecte implementate de Federația VOLUM în perioada 2014-2016

1 iulie 2014 a fost o zi mare pentru Federația VOLUM care a câștigat două proiecte finanțate prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG (www.fondong.fdsc.ro) în România. Proiectele în derulare se numesc ”Voluntariatul prinde VOLUM în România” și ”Harta Voluntariatului în România” și se vor desfășura în perioada 1 iulie 2014 – 29 februarie 2016.

Voluntariatul prinde VOLUM în România este o ințiativă ce urmărește întărirea capacității de funcționare și dezvoltare a activității Federației VOLUM prin capacitarea membrilor, secretariatului și a Consiliului Director, urmărind în același timp și dezvoltarea de instrumente și servicii pentru sustenabilitate. Proiectul a pornit de la nevoile de suport ale membrilor pe domenii relevante pentru desfășurarea calitativă a activităților din cadrul organizațiilor pe care le reprezintă, a pornit de la nevoia de sustenabilitate a federatiei și profesionalizarea lucrului în organizațiile ce implică voluntari pentru rezultate mai bune în comunitate. Nu în ultimul rând prin proiectul “Voluntariatul prinde VOLUM în România“ se dorește crearea în jurul Federației a unor susținători și parteneri instituționali pe termen lung.

Pentru a vedea ce ne propunem prin proiectul Voluntariatul prinde VOLUM în România ce rezultate ne așteptăm să atingem până la finalul proiectului, vă invităm să intrați AICI.

 

Harta Voluntariatul în România este o inițiativă cros-sectorială de încurajare și promovare a voluntariatului la nivel național indiferent de vârstă ca și valoare a cetățeniei active, și pilotarea, implementarea și validarea oficială a unui sistem național de recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat. Necesitatea sa vine din nevoia recunoașterii oficiale a voluntariatului ca experiență profesională și din inexistența unei platforme naționale de corelare a cererii cu oferta de voluntariat în întreaga țară.

Cadrul legal pentru voluntariat în România a fost până anul acesta reglementat prin legea 195/2001, care prezenta unele neclarități și sincope, nefiind aliniată contextului european de voluntariat. Astfel, în perioada 2010-2012 Federația VOLUM, împreună reprezentanți ai sectorului neguvernamental, ai sectorului public și celui privat au derulat numeroase consultări publice la nivel național în legătură cu un proiect legislativ pentru realizarea unei noi legi a voluntariatului. Datorită eforturilor de advocacy depuse de VOLUM și membrii săi, noul proiect legislativ a intrat în vigoare pe data de 25 iulie 2014 și presupune respectarea următoarele modificări majore:

  •  Obligativitatea contractului de voluntariat realizat în formă scrisă care reglementează relația dintre voluntar și organizația-gazdă
  • Recunoașterea voluntariatului ca experiență profesională
  • Implementarea unui sistem de certificare a competențelor dobândite prin voluntariat, prin acordarea de către organizația gazdă a unui certificat de voluntariat care să specifice cunoștințe și abilități dezvoltate, la cererea voluntarului

Federația VOLUM și-a asumat implementarea Agendei Publice pentru Voluntariat în România 2012-2020, alături de partenerii săi –membri, organizații neguvernamentale, instituții publice și companii. Pornind de la acest document programatic realizat în 2011 – Anul European al Voluntariatului, în cadrul proiectului Harta Voluntariatului în România, Federația VOLUM va viza arii majore de intervenție în domeniul Voluntariatului precum:

  •  Îmbunătățirea și armonizarea cadrului legislativ pentru voluntariat
  •  Îmbunătățirea mecanismelor de gestionare a cererii și ofertei de voluntariat
  •  Recunoașterea voluntariatului ca experiența profesională
  •  Dezvoltarea unui sistem de recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat
  •  Creșterea gradului de recunoaștere a valorii voluntariatului
  •  Creșterea calității lucrului cu voluntarii.

Acestea vor fi atinse în primul rând prin crearea unui sistem intern de gestiune a voluntarilor și eliberarea de certificate de voluntariat prin utilizarea platformei www.certificarevoluntariat.ro și prin pilotarea și implementarea   www.hartavoluntariatului.ro – un portal interactiv cu oportunități de voluntariat la nivel local și național.

Pentru a vedea și alte rezultate pe care ne dorim să le atingem până în 2016 în cadrul proiectului și asupra cui vor avea ele impact, vă invităm să intrați AICI.