Federatia Volum

Misiunea și obiectivele

Federația VOLUM este o organizație neguvenamentală și nonprofit, înregistrată juridic ca federație în decembrie 2010, având rol de asociație umbrelă în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel național.

Membrii Federației VOLUM pot fi organizații care lucrează cu voluntari, centre de voluntariat și/sau centre de resurse pentru voluntariat, instituții publice descentralizate care lucrează cu voluntari, instituții de cercetare și educaţie cu interes și proiecte în domeniul voluntariatului. Companiile care susțin sau inițiază proiecte de voluntariat pot fi parteneri ai federației. În prezent Federația VOLUM are 63 de membri deplini (53 asociații, 9 fundații, 1 federație) și 1 membru asociat (instituție publică) care acoperă 20 județe din tară și implică peste 17 000 de voluntari în activitățile lor.

Misiunea Federației VOLUM este facilitarea dialogului și acțiunii comune a tuturor factorilor interesați de mișcarea de voluntariat în vederea dezvoltării sustenabile a voluntariatului în România.
Viziunea Federației VOLUM este o societate românească în care voluntariatul este o mișcare acceptată, susținută și recunoscută pentru contribuția sa la coeziunea, incluziunea și solidaritatea socială și la respectul pentru oameni și mediu, pe baza asumării la nivel individual și instituțional a responsabilității sociale manifestate prin voluntariat.

În prezent Federația VOLUM, derulează proiectele “Voluntariatul prinde VOLUM” și “Harta Voluntariatului în România” finanţate prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Federația VOLUM este membru deplin al Centrului European de Voluntariat, inițiatorul Alinaței EYV 2011. www.cev.be

Obiectivele Federației VOLUM sunt:

  • Reprezentarea intereselor organizațiilor din România care lucrează cu voluntari și sprijină dezvoltarea voluntariatului în dialogul cu autoritățile statului în vederea dezvoltării sustenabille a voluntariatului în România;
  • Crearea unui mediul favorabil pentru dezvoltarea voluntariatului în România;
  • Dezvoltarea capacității organizațiilor care lucrează cu voluntari și sprijină voluntariatul în vederea creșterii calității lucrului cu voluntarii;
  • Creșterea gradului de conștientizare a valorii voluntariatului pentru societate și individ și recunoașterea contribuției voluntariatului la dezvoltarea societății.

Surse de susținere financiară:

  • Finanţări nerambursabile destinate susținerii creării Federației VOLUM;
  • Cotizații ale membrilor, în cuantumul stabilit în cadrul Adunării Generale;
  • Servicii de consultanță și instruire bazate pe experiența membrilor;
  • Alte surse de finanțare legale și potrivit statutului Federației VOLUM.