Federatia Volum

Istoric

Contextul constituirii

Voluntariatul este o valoare democratică indiscutabilă, a cărei contribuție este recunoscută la nivel european și internațional ca fiind esențială atât pentru consolidarea democrației, cât și pentru creșterea gradului de solidaritate socială și pentru contribuţia sa la soluționarea unor probleme sociale importante.

În ciuda unor dezvoltări încurajatoare cunoscute de mișcarea de voluntariat din România în ultimii zece ani, numeroase probleme și obstacole afectează în continuare eficiența activităților din domeniul voluntariatului derulate de numeroase organizații din România. Printre aceste probleme se evidențiază:

  1. Dialogul deficitar cu autoritățile naționale în vederea realizării și implementării unei strategii de dezvoltare și susținere a voluntariatului la nivel național în România;
  2. Lipsa unor mecanisme de măsurare a contribuției voluntariatului la dezvoltarea socială și soluționarea problemelor comunității;
  3. Lipsa unor mecanisme de recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat în vederea valorificării lor corespunzătoare în sistemul educațional și pe piața muncii.

Numeroase țări europene au adoptat strategii pentru dezvoltarea și susținerea voluntariatului la nivel național, venind în completarea politicilor europene favorabile dezvoltării voluntariatului. Este momentul ca organizațiile care lucrează cu voluntarii în România să manifeste maturitate și gândire strategică și să se organizeze corespunzător în vederea purtării unui dialog legitim cu autorităţile naționale.

De ce VOLUM?

  • Pentru că voluntariatul este o valoare democratică indiscutabilă, a cărei contribuție la creșterea gradului de solidaritate socială și consolidare a democrației trebuie recunoscută și susținută mai mult în România;
  • Pentru că România nu are o strategie națională pentru dezvoltarea voluntariatului;
  • Pentru că mișcarea de voluntariat din România are nevoie de un actor puternic care să își asume responsabilitatea unor inițiative naționale care să ducă la dezvoltarea sustenabilă a voluntariatului pe termen lung;
  • Pentru că mișcarea de voluntariat din România s-a dezvoltat permanent din 1989 și consolidarea acestei dezvoltări trebuie continuată;
  • Pentru că mișcarea de voluntariat din România trebuie să-și câștige sprijinul și recunoașterea din partea statului prin inițierea unui dialog eficient în vederea asumării de către stat a unei contribuții active la dezvoltarea și susținerea voluntariatului.

Inițiatori

VOLUM este o inițiativă Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat.

Pro Vobis acționează de peste 13 ani pentru promovarea voluntariatului în România ca resursă viabilă și de neînlocuit în soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea românească și pentru dezvoltarea voluntariatul prin activități de instruire, consultanță, cercetare și facilitarea colaborării tuturor factorilor interesați – organizații și instituții care lucrează cu voluntari, centrele locale de voluntariat, voluntari, autorități locale și naționale, mass-media, companii și instituții de educație sau cercetare interesate.

Inițiativa de constituire a Federației VOLUM a fost derulată în cadrul proiectului Volum pentru dezvoltarea voluntariatului în România – un proiect al Pro Vobis finanțat de Guvernele Islandei, Principatului Lichtenstein și Norvegiei prin mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și respectiv de către Fundația C.S. Mott. Proiectul s-a derulat în perioada decembrie 2009 – decembrie 2010 și și-a propus creșterea capacității de dialog eficient a actorilor mișcării de voluntariat din România cu autoritățile publice prin reunirea organizațiilor, instituțiilor, companiilor și altor factori interesați de dezvoltarea mișcării de voluntariat din România în Federația VOLUM – o structură de tip asociație umbrelă cu funcție de reprezentare la nivel național care să acționeze, în baza legitimității conferite de membrii săi, ca partener de dialog al autorităților naționale în toate aspectele referitoare la problematica voluntariatului în România.