Federatia Volum

Asociația MasterPeace Romania

11873514_883377095049275_6044543495035283772_n(1)

MasterPeace Ro vede o lume în care pacea domenește și drepturile fundamentale sunt respectate de toți membrii comunității.  Obiectivele sunt promovarea valorilor umane prin diferite activități socio-educativ-culturale și promovarea educației non-formale în rândul tinerilor prin diverse acțiuni menite să sporească simțul civic.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM: 2016

Domenii de activitate: Apărarea drepturilor omului și promovarea intereselor cetățenești / Drepturile omului și egalitate de gen / cooperare internaționakă/ educație și cultură

Proiecte importante:

21 Septembrie 2015 de Ziua Păcii / Peace Day am invitat tinerii să deseneze cum văd pacea. Au fost realizate peste 30 de graffiti cu semenele păcii. La acțiune au participat 16 instituții de învățământ din România, 5 din afara granițelor (Portugalia, Spania, Italia, Polonia și Franța), 5 asociații non-guvernamentale, în cifre proiectul a însemnat 250 de elevi, 30 de voluntari și 20 de profesori.

Proiectul The Sustainable Development Goals Romania a însemnat patru traininguri pe tema “Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” (eng. “SDGs”). S-a dorit prezentarea procesul de post-2015 și originile agendei 2030; creșterea gradul de conștientizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și modul în care acestea au un impact asupra României; modul în care putem lucra pentru a ajuta Obiectivele de dezvoltare durabilă; pregătirile pentru integrarea ODM-urilor în planurile și strategiile naționale. Cele patru workshopuri s-au desfășurat în București și Ploiești și au promovat SDG-urile la peste 120 de participanți. Proiectul s-a încheiat pe data de 26 martie 2016 cu un workshop în parteneriat cu Asociația “Delegat de Tineret la ONU” .

MasterPeace România are din mai 2016 un statut consultativ în cadrul Consiliului Economic și Social (ECOSOC). Consiliul Economic și Social (ECOSOC) este platforma centrală a Organizației Națiunilor Unite pentru reflecție, dezbatere, și gândirea inovatoare privind dezvoltarea durabilă.

În mai 2016 Asociația MasterPeace Ro a devenit membră a Global Alliance for Ministries and Infrastructures for PeaceG.A.M.I.P. este o organizație care este recunoscută în peste 50 de țări ca sprijinind crearea unor infrastructuri pentru pace în guvernul și societatea civilă, în calitate de consolidare a păcii ce devine instituționalizată în națiuni din întreaga lume. Obiectivul nostru comun este o lume în care toți oamenii, în mod individual și colectiv promoveză și practică o cultură a păcii în beneficiul tuturor.

Din august 2016 MasterPeace Ro este membră a United Nation Global Compact, o mișcare globală a companiilor durabile și a părților interesate care lucrează pentru a crea lumea in care dorim. Prezenta în 165 de țări , Global Compact este o platformă dinamică globală pentru întreprinderi durabile. Lucrând împreună, putem realiza obiectivele de dezvoltare durabilă.

Nr. de voluntari implicaţi anual: 30

Persoana de contact a organizaţiei: Dragomir Marian, dragomirmarian1412@yahoo.com

Website-ul organizatiei: http://masterpeacero.blogspot.ro

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute:

Considerăm ca este important să faci parte din comunități deoarece acestea îți dau putere. Astfel,  Federația VOLUM este o organizație ce poate da credibilitate intențiilor noastre de a oferi activități de calitate, dar este și o federație ce poate să ofere puncte de legătură între diversele asociații pentru a da concretețe unor proiecte mari ce aduc o valoare adăugată scopului oricărei asociatii, acesta fiind acela de a aduce un schimba pozitiv comunitățile.