Federatia Volum

Organizația Salvați Copiii România

Organizația Salvați Copiii România

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit care de 25 de ani militează activ pentru drepturile copilului si protecţia copilului în România.  Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora. Viziunea noastră este o lume în care fiecărui copil îi este respectat dreptul la viaţă, protecţie, dezvoltare şi participare.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM: 2010

Domeniul de activitate: Promovarea şi protejarea drepturilor copilului

Proiecte importante:

Drepturile Copilului – În aprilie 1990, Salvaţi Copiii a iniţiat programul Şi noi avem drepturi, care îşi propune să educe copiii şi specialiştii care lucrează cu copii conform principiilor Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi protecţia copilului. Proiectul cuprinde anual peste 15.000 de copii şi se derulează în toate filialele organizaţiei, un rol foarte important avându-l tinerii voluntari.

Protecţia Copilului împotriva violenţei – În 2013, Salvaţi Copiii a lansat cel mai amplu studiu privind abuzurile împotriva copiilor realizat în România ultimilor zece ani. Prin campaniile desfăşurate, Salvaţi Copiii urmăreşte conştientizarea violenţei împotriva copiilor din societatea românească, generarea unei schimbări de atitudine faţă de această violenţă, precum şi generarea unei schimbări de paradigmă în educaţia copiilor, prin: înlocuirea practicilor violente cu metode educaţionale pozitive, respectarea copilului în locul umilirii lui, renunţarea la indiferenţă şi acceptare faţă de violenţa împotriva copiilor.

Educaţie pentru toţi copiii – În vederea promovării drepturilor copiilor şi încercând să contracareze riscurile la care sunt expuşi copiii într-o ţară aflată în dezvoltare, Salvaţi Copiii România a dezvoltat programe de includere preşcolară şi şcolară încă din anul 1998.
Centrele Educaţionale Salvaţi Copiii au ca scop oferirea de servicii educaţionale şi de asistenţă socială, juridică şi psihologică, în vederea re/integrării şcolare sau a prevenirii abandonului şcolar în rândul copiilor din medii defavorizate.

Siguranţa online – Salvaţi Copiii România coordonează din 2008 Consorţiul Sigur.info (din care fac parte Positive Media şi Centrul FOCUS – Centrul Român pentru Copiii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual) care derulează programul Sigur.info al cărui obiectiv general este promovarea utilizării responsabile a Internetului de către copii.

Reducerea mortalităţii infantile – Salvaţi Copiii România a iniţiat proiectul Fiecare Copil Contează, parte a campaniei mondiale Every One, care urmăreşte reducerea mortalităţii infantile şi a copiilor până la cinci ani. Prin proiectul “Fiecare Copil Contează” ne propunem diminuarea cu 15% a mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub cinci ani, în perioada 2010 – 2015.

Nr. de voluntari implicaţi anual: 3200

Persoana de contact a organizaţiei: Andreea Hagiu – andreea.hagiu@salvaticopiii.ro

Website-ul organizatiei: www.salvaticopiii.ro

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute:

Salvaţi Copiii este membru fondator al Federaţiei VOLUM, motivul aderării fiind reprezentarea şi contactul cu actorii mişcării de voluntariat din România. Avantajele dobândite prin acest membership sunt participarea reprezentanţilor Salvaţi Copiii în grupuri de lucru tematice, întâlniri, traininguri şi conferinţe facilitate de Federaţie şi implicarea în activităţile specifice mişcării naţionale de Voluntariat.