Federatia Volum

Fundația Dezvoltarea Popoarelor

La 16 ani de la înfiinţare (1996), Fundația Dezvoltarea Popoarelor rămâne fidelă misiunii sale de a oferi oportunităţi socio-educative şi de integrare profesională persoanelor aflate în situaţie de risc social. În viziunea FDP, fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată. FDP are sediul central la Bucureşti, trei filiale în ţară (Arad, Cluj şi Dâmboviţa) şi își desfășoară activitatea la nivelul a patru regiuni din România (Bucureşti Ilfov, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia).

Anul în care a devenit membru: 2010

Domeniul de activitate: Educatie, Servicii de stimulare a ocuparii (inclusiv formare profesionala), Servicii sociale grupuri dezavantajate (initiative de economie sociala)

Nr. de voluntari implicaţi anual: 30 voluntari

Proiecte importante:

Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile in 5 regiuni din Romania are ca scop atragerea si menținerea pe piața muncii a persoanelor inactive, a șomerilor si a persoanelor aflate in căutarea unui loc de munca prin promovarea unor masuri active in domeniul ocupării la nivelul a 5 regiuni din Romania

Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale are ca scop dezvoltarea unor noi modele de economie sociale la nivelul a 4 din regiunile României in scopul facilitarii accesului a 240 de persoane excluse/expuse riscului de excluziune sociala pe piata muncii si al promovarii unei societati incluzive.

Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii are ca scop prevenirea parasirii timpurii a scolii de catre 840 elevi cu risc, din patru regiuni din Romania: regiunea Sud-Muntenia (jud Dambovita), regiunea Nord-Vest (jud Cluj), regiunea Sud-Est (jud Galati) si regiunea Bucuresti Ilfov (sectorul 3)