Federatia Volum

Fundația Buckner

Fundația Buckner

Fundaţia Buckner activează pe raza judeţului Mureş în domeniul Asistenţei sociale, având ca obiectiv major dezvoltarea de programe în beneficiul copiilor provenind din medii defavorizate şi aflaţi în situaţii de risc. Fundaţia Buckner îşi propune creşterea nivelului de autonomie a beneficiarilor săi prin educaţie formală şi non-formală, şi este dedicată oferirii de servicii sociale de calitate.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM: 2015

Domeniul de activitate: Asistență socială

Proiecte importante:

Centrul de Zi Buckner care funcţionează din 2007 în Mun. Târnăveni deservind copii de vârstă preşcolară şi şcolară. În cadrul Centrului funcţionează programul de educaţie preşcolară, un program After School pentru elevi de şcoală primară şi un program tip Şcoala Părinţilor pentru mamele beneficiarilor. Obiectivele principale ale Centrului sunt prevenirea abandonului şcolar şi familial, precum şi ridicarea nivelului de trai a comunităţii rome nevoiaşe prin educaţie.

Centrul de Tranzit Buckner a funcţionat în perioada 2009-2012, oferind găzduire şi sprijin pentru tineri instituţionalizaţi care părăseau sistemul de protecţie

Casa de tip familial Buckner deschisă în 2011 în Târgu Mureş care oferă găzduire şi un cadru familial pentru 8 beneficiari provenind din sistemul de protecţie.

Campanii anuale „Încălţăminte pentru orfani” prin care se distribuie mii de perechi de încălţăminte nouă şi ajutor umanitar copiilor instituţionalizaţi şi nevoiaşi de pe raza judeţului Mureş şi din ţară.

Tabere de vară anuale pentru copii instituţionalizaţi

Proiectul „RISC – Responsabilitate, Implicare, Şcoală, Comunitate” în beneficiul elevilor de nivel gimnazial cu rezultate slabe la învăţătură şi absenteism ridicat de la Şcoala Gimnazială nr. 3 din Târnăveni

Campanii de informare, conştientizare şi educare:

  • Tema siguranţei în trafic pe raza Municipiului Tîrgu Mureş: „Împreună pentru un trafic mai sigur” (2013), „Elită în trafic” (2014)
  • Campanii de prevenţie pe raza judeţului Mureş: „Alege să fii mamă la timpul potrivit!” (2013), „Prevenţie şi sănătate în comunitate” (2013), „Eu băiat, tu fată – mit şi adevăr despre viaţa sexuală” (2014)

Nr. de voluntari implicaţi anual: în medie 20, cu variaţii în funcţie de proiectele derulate. În 2015 programele implementate implică un număr de 35 de voluntari.

Persoana de contact a organizaţiei: Szabo Gabriela, gabiszabo@buckner.ro.

Website-ul organizației: www.buckner.ro

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute:

Programele Fundației Buckner presupun recrutarea și implicarea voluntarilor în dezvoltarea şi implementarea acestora, motiv pentru care noi credem că voluntarii sunt o valoare şi o resursă extraordinară pentru Fundaţia Buckner. Deoarece Federaţia VOLUM promovează voluntariatul şi susţine drepturile voluntarilor, credem că le putem oferi o experienţă mai bună voluntarilor noştri făcând parte din Federaţia VOLUM, beneficiind de informaţii şi experienţa celorlalţi membrii, dar şi contribuind la rândul nostru la dezvoltarea voluntariatului în România.