Federatia Volum

Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugarească

Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugarească

Asociaţia ‘Tinerii Voluntari – Valea Calugareasca” este o organizaţie de şi pentru tineret,  care se adresează tinerilor ce urmează o formă de învăţământ. Scopul nostru este de a promova voluntariatul în randul tinerilor şi de ai mobiliza pe aceştia pentru a fi capabili să contribuie la dezvoltarea comunităţii.

Dezvoltăm  programe de dezvoltare comunitară, de educaţie pentru sănătate şi protecţia consumatorului, programe pentru educaţia civică, programe pentru promovarea tradiţiilor locale şi a culturii prahovene, programe de ecologizare şi conservare a zonelor  protejate, programe de promovare a potenţialului turistic, campanii umanitare pentru copiii dezavantajaţi/instituţionalizaţi.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM: 2011

Domeniul de activitate: Educaţie

Proiecte importante:

“Reintoarcerea tinerilor la valorile culturale prahovene” – Proiectul a avut o finalitate spirituală şi una pragmatică: prin vizitarea obiectivelor culturale de pe Valea Prahovei, tinerii au învaţat să discearnă valorile de nonvalori, să respingă, deci, simulacrul de cultură, să dobândească sentimentul apartenenţei la comunitate, esenţial în formarea unui comportament activ faţă de obşte. Rezultatele au fost concretizate într-o expoziţie de fotografii şi o prezentare cu titlul „Conexiuni între arte”, ce a avut loc la Muzeul de Artă „Ion Ionescu – Quintus”.

“Promovează şi TU valorile prahovene” – proiectul şi-a propus promovarea patrimoniului cultural prahovean, prin organizarea unei caravane culturale în şase zone din judeţul Prahova, în care s-au organizat întâlniri cu 200 de elevi proveniţi din 27 unităţi de învăţământ. În cadrul proiectului, tinerii voluntari coordonaţi de echipa de proiect s-au informat şi documentat cu privire la personalităţile care au influenţat viaţa prahoveană, au luat contact şi au studiat operele/creaţiile reprezentative ale acestora.

“De la LITERATURA la ISTORIE si MUZICA” – În acest proiect ne-am propus să realizăm o bibliotecă electronică, sub forma unui site, ce a cuprins două secţiuni: o secţiune unde au fost postate materiale realizate de tineri despre muzeele şi casele memoriale din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Argeş şi o secţiune unde tinerii şi-au putut exprima gândurile despre obiectivele vizitate, sub formă de reportaje. Voluntarii au putut culege informaţii din vizita de studiu,  realizată la 14 muzee ce se află pe teritoriul judeţelor amintite. În cadrul proiectului au fost organizate două workshop-uri: .„Reportajul – mijloc de informare şi creaţie” şi „Tehnici de montare foto-audio-video digitala – program Windows Movie Maker”.

„Drepturile mele sunt drepturile oricărui consumator european!” – Proiectul a avut ca scop: formarea tinerilor la standarde europene în spiritul educației  consumatoriste. Proiectul s-a derulat în anului 2013, an declarat Anul European al Cetățenilor, şi a dorit să-i informeze pe tineri privind amortizarea legislativă a drepturile consumatorilor europeni și să-i ajute să descopere regulile de etichetare a produselor alimentare și nealimentare.

“Soc! Soc! Soc! Citesc!” – Proiectul şi-a propus determine pe tineri să înţeleagă rolul pe care cartea îl joacă în dezvoltarea propriei personalități; să înțeleagă ce rol are cititul în dezvoltarea vocabularului, în  susținerea de argumente într-o dezbatere; să conștientizeze că o lectură variată  stimulează imaginaţia, dezvoltă vocabularul, îmbogăţește bagajul de cunoştinţe, și de ce nu, oferă garanția accesului la învățământul superior. În adrul proiectului au fost organiyzate 43 “seri de lectură” în care au fost împlicaţi 93 de voluntari.

Nr. de voluntari implicaţi anual: 70

Persoana de contact a organizaţiei:  Apostol Virginia – virginia.apostol @ yahoo.com

Website-ul organizatiei: www.tineriivoluntari.wgz.ro

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute:

  • Motiv: Pentru a primi informatii pertinente despre voluntariat si despre lucru cu voluntarii
  • Avantaje: Schimburile de buna practica dintre membrii federatiei, la intalnirile organizate cu diferite ocazii