Federatia Volum

Asociația SOS Satele Copiilor România

Asociația SOS Satele Copiilor România

SOS Satele Copiilor România este o organizație neguvernamentală, care își desfășoară activitatea prin 3 programe la nivel național în București, Cisnădie – Sibiu și Hemeiuș- Bacău și are ca scop asistarea și sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea parinteasca, suport familiilor acestora si comunitatii din care provin.

Suntem activi în România din 1990, iar la nivel internațional din 1949, fiind parte din Federatia SOS Kinderdorf International si din 2012 membrii FONPC.

Oferim îngrijire alternativă  prin serviciile cu componentă de creștere și îngrijire de tip familial și a comunităților de tineri.

Întărim capacitatea familiilor prin Centrele de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți si prin Centrul de zi

Oferim copiilor șansa de a-și exersa drepturile și credem cu tărie în ideea că un copil se dezvoltă cel mai bine într-un mediu familial.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM: 2016

Domenii de activitate: Protecția și promovarea drepturilor copiilor

Proiecte importante:

  • “Formarea personalului care lucrează cu copiii aflaţi în sistemul de protecţie speciala”-asigurarea respectarii drepturilor copiilor si ale tinerilor aflati in ingrijire alternativa

Perioada de derulare a proiectului: 01 ianuarie2015 -31 decembrie 2016

 

  • “Judetul Sibiu mai prietenos pentru copii-autoritati locale mai bine echipate, interventii mai eficiente”- îmbunătățirea vieții copiilor din județul Sibiu prin cunoașterea situației reale a copiilor din județ și crearea cadrului necesar pentru o mai bună colaborare între autoritățile de la nivel local și județean, precum și între autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale.

Perioada de derulare a proiectului: 07 mai 2015 – 30 septembrie 2016

 

  • “Rolul organizatiilor neguvernamentale in ingrijirea alternativa a copiilor”– proiectul contribuie la îmbunătăţirea cadrului în care funcţionează ONG-urile active în domeniul îngrijirii alternative a copiilor.

Perioada de derulare a proiectului: 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016

 

  • “Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural si din sistemul de protectia copilului– proiectul contribuie la imbunatatirea serviciilor oferite tinerilor din grupuri dezavantajate (tineri din mediu rural si tineri din sistemul de protectia copilului) din judetele Bacau si Sibiu si din regiunea Bucuresti-Ilfov in vederea unei mai bune integrari socio-profesionale.

Perioada de derulare a proiectului: 21 ianuarie 2015 – 31 octombrie 2016

 

  • “Centrul Zenra Zou-Un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie in cartierul Floreasca din Municipiul Bucuresti”- proiectul promoveaza egalitatea de gen și îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și viața personală pentru un număr de 27 familii pe durata implementării proiectului, prin înființarea unui centru incluziv de educare și îngrijire pentru copii 0 – 3 ani.

Perioada de derulare a proiectului: aprilie 2015- aprilie 2017

 

  • International Child Development Program” – strategie de prevenire a inegalitatilor, violentei sociale si familiale a introdus in Romania un model nou (ICDP) care are la baza interactiunea copil-parinte. Proiectul a fost implementat in 8 localitati rurale din judetul Bacau, caracterizate prin saracie, lipsa locurilor de munca, violenta familiala, parinti neinformati si cu atitudini si practici parentale necorespunzatoare

Perioada de derulare a proiectului: 15 martie 2014 – 15 mai 2015

Nr. de voluntari implicaţi anual: 70

Persoana de contact a organizaţiei: Olivia Dinca- responsabil coordonarea componentei de voluntari din cadrul organizatiei. Date de contact : olivia.dinca@sos-satelecopiilor.ro

Website-ul organizatiei: www.sos-satelecopiilor.ro

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute:

„Acest membership  este o oportunitate pentru noi de a dezvolta noi parteneriate cu organizatii care lucreaza cu voluntari, de a face schimb de experienta, de a accesa fonduri pentru dezvoltarea componentei de voluntariat, de a ne promova organizatia si munca pe care o facem in interesul copiilor.”