Federatia Volum

Asociația SM Speromax

Asociația SM Speromax

Sigla asociatie

Asociația SM SPEROMAX ALBA are ca scop Creșterea calității vieții în rândul persoanelor afectate de Scleroză Multiplă și își propune să prevină discriminarea și să lupte pentru egalitatea de șanse a pacientilor cu Scleroză Multiplă și egalitatea de tratament a acestora.
O direcție importantă pe care se concentrează asociația este responsabilizarea comunității asupra atitutdinii față de persoanele cu handicap – în general – și  pacienții cu Scleroză Multiplă – în special – , conștientizarea și informarea opiniei publice, autorităților publice  furnizorii de servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile despre evoluţia  cazuisticii în SM şi necesarul implicării în activităţi de protecţie în domeniul Sclerozei Multiple.

Un alt obiectiv al asociației este difuzarea de informaţii în mediile medicale, instituţiile publice şi autorităţi locale, cu privire la problemele, dificultăţile şi necesităţile cu care se confruntă pacientii de Scleroză Multiplă, precum și informarea membrilor asociaţiei cu privire la avantajele şi facilităţile legale de care pot beneficia, pe plan social şi/sau professional.
Asociația SM SPEROMAX ALBA își mai propune reprezentarea membrilor în raport cu autorităţile pentru a înlesni accesul la facilităţile prevăzute de lege, precum şi iniţierea unor demersuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind protecţia socială şi asistenţa medicală sau organizarea de activităţi informativ-educative, culturale, de divertisment etc. cu, şi în beneficiul pacientilor de Scleroză Multiplă.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM: 2010

Domeniul de activitate: Sănăte

Proiecte importante:

Voluntar de Profesie – Finanțator Fundația Vodafone România – Proiectul își preopune promovarea independenței beneficiarilor prin îmbunătățirea abilităților necesare pentru a efectua activități zilnice, și nu numai, și/sau modalități alternative de predare pentru a realiza activitățile cu ajutorul terapiei ocupaționale.

Scleroza multiplă – Boala adultului tânăr. REcunoaște riscurile – Finanțator Fundația Vodafone România prin programul Fapte Bune – Proiectul își propune Conștientizarea opiniei publice din județul Alba referitor la problematica sclerozei multiple, pe o perioadă de 12 luni.

Centrul de Informare și Consiliere – Finanțator Primăria Alba Iulia prin Serviciul Public de Asistenta Socială – Proiectul își propune informarea și consilierea a 35 beneficiari din municipiul Alba Iulia pentru facilitarea reintegrării sociale a acestora.

Nr. de voluntari implicaţi anual: aproximativ 40 de voluntari

Persoana de contact a organizaţiei:  Muntean Corina-Andreea  – muntean_corina_andreea@yahoo.com

Website-ul organizației: www.smalba.ro

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute:
Asociația SM SPEROMAX ALBA este una dintre organizațile care au pus bazele Federației VOLUM.
Asociația noastră desfășoară activități cu voluntarii încă din anul 2010 și de 4 ani încercăm să recompensăm voluntarii și să le recunoaștem public meritele.
Pe lângă activitatea internă de recompensare și motivare a voluntarilor noștrii, un aport foarte important în formarea și reprezentarea drepturilor acestora l-a avut Federația VOLUM.
Pentru voluntarii noștrii este foarte important că în momentul de față există o lege a  voluntariatului care stă în spatele muncii lor de zi cu zi.
(Corina Muntean Asociația SM SPEROMAX ALBA)