Federatia Volum

Asociația Create Yourself

Asociația Create Yourself

Asociaţia Create Yourself este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit şi independentă, din România, care îşi asumă misiunea de a readuce EDUCAŢIA în prim-planul copiilor şi tinerilor. Considerăm că educaţia este fundaţia unei societăţi echilibrate şi libere. Prin proiectele desfaşurate oferim o sansă in plus copiilor, motivaţie şi inspiraţie, pentru a deveni parte activă a procesului lor de educaţie şi de schimbare în bine a societăţii. Valorile în care credem cu tărie sunt: responsabilitatea, angajamentul,  cooperarea şi şansele egale la educaţie.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM: 2016

Domenii de activitate: Educaţie, Servicii sociale

Proiecte importante:

Descoperă – Deschide drumul cunoașterii

Proiectul Descoperă – Deschide drumul cunoașterii se adresează în primul rând copiilor instituționalizați în serviciul apartamentelor de tip familial aflate în subordinea Direcțiilor de Asistență socială și Protecția Copilului din sectoarele 3, 4, 6 din București.

Pe parcursul proiectului, 61 de copii cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani, vor participa la sesiuni de consiliere vocațională furnizate de o serie de experți. De asemenea, desfășuram și un program de mentorat care să-i pună în contact cu viitoarele profesii pe care și-ar dori să le urmeze. Pentru educatorii sociali am pregătit un program de dezvoltare profesională sub forma grupurilor suport, mediate de consilieri specializați. Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România;

Să creștem împreună

Scopul proiectului Să creștem împreună este îmbunătățirea situației școlare și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din apartamentele de tip familial din sectoarele 3, 4 și 6 din București.
Folosindu-se de metode de educație non-formală voluntarii noștri creează punţi de legătură între joc şi materiile dificile, captând, astfel, interesul copiilor. Micile jocuri, experimentele la fizică și chimie, scenetele de teatru și activitățile creative au rolul de a arăta copiilor că școala nu este întotdeauna grea sau plictisitoare și că putem să învățăm și să ne distrăm în același timp.

Edu SUPORT
Edu SUPORT a pornit de la ideea de a activa comunitatea formată în jurul cantinei sociale Filaret din București și copiii din familii defavorizate, beneficiari ai cantinei. Proiectul înseamnă, socializare şi învăţare pentru copiii ce provin din comunităţile vulnerabile, prin implicarea voluntarilor şi a membrilor comunităţii.

Nr. de voluntari implicaţi anual: 50

Persoana de contact a organizaţiei: Lăţea Ştefan, contact@cys.ro

Website-ul organizatiei: www.cys.ro

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute:

Motivul demersului de aderare la Federaţia VOLUM stă în dorinţa noastră de a contribui la promovarea voluntariatului şi implicării civice a cetăţenilor români cu simț de răspundere şi asumare a bunastării comune. Avantajele pe care le prevedem sunt: networking şi acces la informaţii, consultanţă, vizibilitate, implicarea impreună cu alţi membri ai federaţiei în proiecte comune cu impact mai mare asupra societăţii şi nu în ultimul rând creşterea capacităţii organizaţiei noastre de a atrage si implica mai mulţi cetăţeni în activităţile de voluntariat.