Federatia Volum

Fundația World Vision Romania

Fundația World Vision Romania

World Vision România este o organizaţie creştină, care acţionează prin programe de dezvoltare comunitară, advocacy şi intervenţie umanitară în situaţii de urgenţă, punând în centrul activităţii sale nevoile pentru educaţie, sănătate, participare şi creştere spirituală ale copiilor. Muncim în mediul rural, pentru copii, pentru familiile şi comunităţile de care aparţin, cu scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii.  Prezentă în România din 1990, Fundația World Vision a desfăşurat programe pentru peste 350.000 de copii şi adulți din 200 de comunități rurale din județele: Constanța,Cluj, Dolj, Iaşi, Ialomța, Vâlcea şi Vaslui.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM:  2010

Domeniul de activitate: Dezvoltare comunitară, advocacy şi intervenţie umanitară în situaţii de urgenţă.

Proiecte importante:
Donator de viitor – Programul „Donator de Viitor”, primul demers de tip „child sponsorhip” din România, prin care Fundaţia World Vision România  oferă posibilitatea românilor de a contribui la schimbarea destinului unei comunități defavorizate, susținând copiii din acea comunitate.  Scopul programului este acela de a da şanse copiilor din mediul rural de a-şi atinge potenţialul maxim şi  de a oferi ajutor comunităţilor în care trăiesc pentru a prospera.

Vreau în clasa a noua! – proiect de burse pentru elevii din mediul rural – Proiectul de burse “Vreau în clasa a noua!” susține copiii din mediul rural care nu au posibilităţi materiale să îşi continue studiile la liceu, prin oferirea de burse şcolare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, masă, transport, alimente, haine sau cărţi. În plus, proiectul include activităţi extraşcolare pentru îmbunătăţirea situaţiei şcolare şi pentru reducerea perioadei de acomodare în mediul şcolar urban. În timpul anului şcolar, tinerii liceeni partcipă la activităţi educaţionale şi de socializare precum şi la consiliere individuală. În timpul vacanţelor, sunt implicaţi în activităţi de voluntariat sau merg în excursii organizate de Fundaţia World Vision România.  Toţi tinerii bursieri beneficiază de servicii de consiliere socială, consiliere vocaţională şi şcolară, consiliere în situaţii de urgenţă şi de grup.

Alege Şcoala! – proiect pentru reducerea abandonului şcolar prin activităţi catehetice – Proiectul „Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!”, derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română se desfășoară în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015. Beneficiind de finanțare din fonduri europene, proiectul își propune prevenirea și reducerea abandonului școlar prin elaborarea și implementarea unui plan de acțiune în fiecare din regiunile de dezvoltare prevăzute în proiect.

Atelierul de meserii – “Atelierul de meserii. Cooperare transnaţională, servicii de consiliere în carieră, calificare şi recalificare pentru angajaţii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucureşti şi Ilfov” acordă şansa de formare şi dezvoltare profesională unui numar de 2.200 de persoane angajate, din mediul rural şi urban, muncitori necalificaţi sau cu nivel scazut de calificare.

Elevul de azi, fermierul de maine – elevi mai instruiţi, specialişti mai pregătiţi – Prin participarea la proiectul Elevul de azi, fermierul de mâine, 500 de tineri, de la oraş şi sat, din zona centrală a României, vor dobândi abilitati practice îmbunătăţite devenind mai competitivi şi mai adaptaţi cerinţelelor din domeniul agricol şi al industriei alimentare. Practica inovativă de la ferma demostrativă Agrovision din Criţ, judeţul Braşov, va include sesiuni ce îmbina învăţarea practica cu e-learning-ul. Elevii vor face schimburi de experienţă şi vizite de tip «outdoor» menite să stimuleze asimilarea cunoştinţelor.

Elevul E.D.I. – orientăm liceenii spre un viitor mai bun  – Alegerea profesiei este una din cele mai importante decizii din viaţa unui tânăr, iar prin proiectul Elevul Edi Fundația World Vision România sprijină elevii din Regiunea SV Oltenia în acest proces delicat și dificil, asigurându-le o șansă în plus pentru ca viitorul lor profesional să le ofere satisfacții și securitate. Cel puțin 550 de elevi vor fi implicați în proiect, beneficiind de servicii de consiliere și orientare profesională, de activități practice în cadrul unor firme de exercițiu și de participarea la diferite evenimente locale și regionale (târguri, conferințe, vizite la diferite firme, întâlniri cu oameni de afaceri de succes, concursuri).

“Inclusiv” – centre de incluziune socială pentru 1.200 de tineri si adulţi – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România” este un proiect pentru 1.200 de tineri şi adulţi cu vulnerabilităţi care doresc să işi crească nivelul de calificare prin participarea la servicii integrate de consiliere şi formare profesională în vederea integrării sau reintegrării pe o piaţă a muncii flexibilă şi incluzivă. Cele 1.200 de persoane aparţin categoriilor defavorizate: etnie romă, cu dizabilităţi, tineri care au parasit sistemul institutionalizat de protectia copilului, persoane afectate de boli ocupaţionale, persoane fără adăpost, să aibă minim doi copii, provenind din familie monoparentală.

Made in Rural – Alternative inspirate de tradiţie la traiul din agricultură – În perioada 1 aprilie 2014 – 31 septembrie 2015, Fundaţia World Vision România în parteneriat cu Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir şi Ascendo S.R.L. desfăşoară proiectul „Made in rural. Dezvoltare economică rurală prin revitalizarea tradiţiilor populare si exploatarea potentialului economic non-agricol”.

Nr. de voluntari implicaţi anual: 310

Persoana de contact a organizaţiei: Diana Rebenciuc (Manager Resurse Umane) – diana_rebenciuc@wvi.org

Website-ul organizatiei: www.worldvision.ro
https://www.facebook.com/WorldVisionRomania

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute:
Pentru  Fundaţia World Vision România aderarea la Federaţia VOLUM reprezintă o oportunitate pentru ca Voluntariatul sa devină o practică  pentru toţi cei care doresc să-şi folosească resursele în folosul comunităţiilor din care provin.
Avantajele existenţei Federaţiei sunt pe de o parte date de schimbul de bune practice între membrii şi formarea acestora pentru a promova voluntariatul în ONG-urile şi comunităţile în care acestea lucrează, pe de alta parte prin efortul comun depus se pot sprijini iniţiative care să susţină cadrul legislativ în sensul reglemenătrii corespunzătoare a  voluntariatului.