Federatia Volum

Asociația Pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei

Asociatia Pentru Sprijinirea Femeii Insarcinate

Misiunea asociației este reprezentată de îmbunătățirea calității vieții femeilor însărcinate, femeilor în criză de sarcină, femeilor aflate în situații de violență, femeilor care solicită consiliere post-divorț, persoanelor care solicită consiliere premaritală și consiliere pentru familie, familiilor și copiilor aflați în situații de risc, oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistență socială.

Avem ca domeniu de activitate oferirea de servicii sociale pentru părinți și copii aflați în dificultate.

Proiecte importante:

1. Acreditarea și licențierea unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

În ianuarie 2017 s-a înființat Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei, Asociația a înființat Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Sfânta Alexandra Împărăteasa”, centrul fiind acreditat în noiembrie 2017 și licențiat în decembrie 2017.

2. Educație pentru părinți – ateliere de lucru, întâlniri, discuții având ca subiect familia și relaționarea părinte-copil. Metodologia de lucru propune module tematice cu informații teoretice și activități practice (exerciții, simulări, studiu de caz, discuții de grup)

Nr. de voluntari implicaţi anual: aproximativ 10

Persoane de contact ale organizaţiei:

Alexandra Nadane (director executiv)

alexandra.nadane@centrulalexandra.ro / centrulalexandra@gmail.com

Mirela Andrei (coordonator centru)

mirela.andrei@centrulalexandra.ro

 

Website-ul organizației: www.centrulalexandra.ro 

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute: 

Am dorit să facem parte dintr-o rețea de organizații care lucrează cu voluntari sau care sunt interesate de voluntariat; pentru a cunoaște informații legate de viitoare proiecte, informații despre voluntariat și oportunități pentru ONG-uri.