Federatia Volum

Asociația pentru Educație și Știință Kleine Schule

Kleine Schule - logo mare

Centru ce dezvoltā și implementeazā programe pentru descoperirea şi dezvoltarea abilitāților ȋnalte ale copiilor: tabere, programe pentru copiii „gifted” de weekend și sāptāmânale, ateliere pentru pārinţi, evaluāri psihologice, proiecte de dezvoltare curricularā și testāri psihometrice în domeniul „gifted”.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM: 2016

Domeniul de activitate: Educație

Proiecte importante:

  • Înfiinţarea primului centru pentru copiii cu abilitāţi înalte din Piatra – Neamţ;
  • Gifted for You – un proiect finanţat prin programul Erasmus+, parteneriate strategice, pentru dezvoltarea de lecţii în mediul on-line, pentru copiii cu abilitāţi înalte atât din rândul celor cu deficienţe de vāz, auz și asperger (copii dublu-excepţionali), cât și din rândul celor fārā deficienţe fiziceatât din rândul copiilor cu deficienţe de văz, auz, asperger, cât şi din rândul copiilor fără deficienţeatât din rândul copiilor cu deficienţe de văz, auz, asperger, cât şi din rândul copiilor fără deficienţe (copii cu asincronie între dezvoltarea abilitāţilor cognitive și cele emoţionale și/sau sociale)

Nr. de voluntari implicaţi anual: 9

Persoană de contact: Simona Mitrea, simona.mitrea@gmail.com

Website-ul organizației: www.kleine-schule.ro

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute: Accesarea rețelei, oportunitatea de a parteneria cu alte organizații membre pentru implementarea de noi proiecte pentru activitatea curentă a asociației.