Federatia Volum

Asociația Autism Baia Mare

Asociația Autism Baia Mare

Asociaţia Autism Baia Mare s-a înfiinţat in  2008 cu scopul de a apăra şi promova drepturile şi interesele persoanelor cu autism şi ale familiilor acestora. Iniţiatorii acestui proiect sunt părinţi ai copiilor cu autism din judeţul Maramureş. Activitatea curentă cuprinde: organizarea terapiei necesare tratamentului persoanelor cu autism cu impact direct asupra dezvoltării acestora, organizarea periodică de activităţi de formare şi informare, atragere de fonduri, implicarea voluntarilor in activităţile Centrului de Zi. In cadrului Centrului de Zi pentru copiii cu autism oferim servicii specializate pentru 50 de copii cu varste intre 2 şi 13 ani cu diagnostice diverse: tulburare pervazivă de dezvoltare, retard pshic, intârzieri pe linia limbajului expresiv/ receptiv, ADHD.

Anul în care a devenit membru: 2011

Domeniul de activitate: Social

Nr. de voluntari implicaţi anual: 50

Proiecte importante:

  • Viaţa înseamnă simţuri – proiect finanţat de COSMOTE

Scopul acestui proiect constă în îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă independentă a copiilor din Centrul de Zi al Asociaţiei, prin dezvoltarea şi implementarea unui serviciu terapeutic de Integrare Senzorială, în concordanţă cu nevoile terapeutice reale ale copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist. Membrii grupului ţintă sunt cei 50 de copii care frecventează Centrul de Zi al Asociaţiei Autism Baia Mare.

Obiectivele proiectului:

Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale
Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
Dezvoltarea serviciilor de terapie oferite prin implementarea terapiei prin integrare senzorială

Scopul proiectului: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate prin formarea continuă a angajaţilor şi a voluntarilor din cadrul Asociaţiei Autism Baia Mare pentru a facilita integrarea socială adecvată a persoanele asistate şi dezvoltarea organizaţională prin perfecţionarea activităţilor de strângere de fonduri în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu TSA

Contact: Iaţu Andreea, Coordonator Centru, autismbaiamare@gmail.com

Website: www.autismbaiamare.ro

Motivul aderării:

Pe principiul “Unde-s doi, puterea creşte”, am dorit să facem parte dintr-o federaţie care poate să facă lobby şi advocacy şi pentru organizaţiile cu beneficiari specifici, aş cum e organizaţia noastră. Ne bucurăm că in cadrul întâlnirilor organizate de Federaţia VOLUM am reuşit să ne facem noi parteneriate, avem  idei pentru proiecte noi, am întâlnit oameni frumoşi cu multă experienţa şi entuziasm.