Federatia Volum

Caritas Alba Iulia

Organizaţia Caritas Alba Iulia este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, înfiinţată de Arhiepiscopia Romano Catolică din Alba Iulia. Structura organizației se bazează pe centre teritoriale prin care sunt ajutaţi nevoiaşii. În activitatea organizației punem accent pe identificarea problemelor concrete ale comunităţii, pe colaborarea cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale la nivel local, regional şi naţional. Misiunea Organizaţiei Caritas Alba Iulia este promovarea carităţii şi dreptăţii sociale.

Anul în care a devenit membru al Federaţiei VOLUM: 2010

Domeniul de activitate: Social

Proiecte importante:

1. Dezvoltarea rețelei de voluntariat al organizației Caritas Alba Iulia

 • Perioada: 2010 – 2012
 • Descriere: Proiectul a vizat dezvoltarea rețelei de voluntariat în 6 regiuni din județele Mureș, Harghita și Covasna, 7 coordonatori de voluntari, 500 de voluntari implicați.

2. Active seniors for the local community!

 • Perioada: 2011 – 2013
 • Descriere: Scopul proiectului a fost promovarea voluntariatului, în rândul persoanelor peste 50 de ani și activizarea vârstnicilor.

3. “Satul meu, viitorul meu” – asistență socială mobilă pentru tineri din mediul rural

 • Perioada: 2011 – 2014
 • Descriere: Program de activizare pentru tineri din localități rurale preponderent izolate. 41 sate, in 3 judete (MS, HR,CV), nr. beneficiari: 300 de tineri

4. Să învățăm unul de la altul!

 • Perioada: 2012 – 2014
 • Descriere: Proiectul a constat în activităţi de tip schimb de experienţă pe tematica voluntariatului senior.

5. “Fill up for the Future”

 • Perioada: 2014-2015
 • Descriere: Activitățile principale sunt consilierea si reinserția socială profesională a tinerilor aflați in situație de risc si cu comportament dezadaptativ in mediul familial, educațional, desfășurată în 6 județe.

6.Hand in Hand în Sângeorgiu de Mureș, RO2013_C2.1_05

 • Perioada: 2014-2016
 • Descriere: Creșterea incluziunii sociale şi îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie romă din comuna, contribuind la dezvoltarea comunității interetnice locale. Sunt cuprinse în proiect activități interculturale de tineret, voluntariat şi schimb de experiența (300 pers.) care promovează cunoașterea și acceptarea reciprocă.

Nr. de voluntari implicaţi anual: 470

Persoana de contact a organizaţiei: Kovács Hajnalka, hajnalka.kovacs@caritas-ab.ro

Website-ul organizatiei: www.caritas-ab.ro

Motivul aderării la VOLUM şi avantajele obţinute:
Am aderat la VOLUM pentru a putea contribui la dezvoltarea voluntariatului si la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea acestuia alături de ceilalți membri ai federației la nivel național. Avantajele dobândite prin acest membership sunt participarea reprezentanţilor organizației în grupuri de lucru tematice, întâlniri, traininguri şi conferinţe facilitate de Federaţie, accesul la instrumente specializate de lucru cu voluntarii, schimburile de bună practică dintre membrii federației.